دامنه ثبت

دامنه ثبت

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

در حال جستجو...

دامنه ها باید با یک حرف یا یک عدد شروع شوند و بین و شخصیت های طولانی

:domain در دسترس نیست

تبریک میگوییم! موجود است!

تماس با ما
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

فروش
.info
Rs.1399.00
فروش
.pro
Rs.1706.00
.ws
Rs.2094.00
.com
Rs.799.00
نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
داغ جدید فروش

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

مرور براساس دسته بندی

دامنه
قیمت جدید
انتقال
تجدید
.com
Rs.799.00
1 سال
Rs.999.00
1 سال
Rs.999.00
1 سال
.net
Rs.1299.00
1 سال
Rs.1299.00
1 سال
Rs.1299.00
1 سال
.org
Rs.1199.00
1 سال
Rs.1199.00
1 سال
Rs.1199.00
1 سال
.info فروش
Rs.1399.00
1 سال
Rs.1399.00
1 سال
Rs.1399.00
1 سال
.co.uk
Rs.999.00
1 سال
N/A
Rs.999.00
1 سال
.biz
Rs.1350.00
1 سال
Rs.1350.00
1 سال
Rs.1350.00
1 سال
.in
Rs.599.00
1 سال
Rs.799.00
1 سال
Rs.799.00
1 سال
.co.in
Rs.599.00
1 سال
Rs.599.00
1 سال
Rs.599.00
1 سال
.us
Rs.850.00
1 سال
Rs.850.00
1 سال
Rs.850.00
1 سال
.bz
Rs.1800.00
1 سال
Rs.1800.00
1 سال
Rs.1800.00
1 سال
.ws
Rs.2094.00
1 سال
Rs.2094.00
1 سال
Rs.2094.00
1 سال
.eu
Rs.624.00
1 سال
Rs.624.00
1 سال
Rs.624.00
1 سال
.tv
Rs.3250.00
1 سال
Rs.3250.00
1 سال
Rs.3250.00
1 سال
.mobi
Rs.450.00
1 سال
Rs.1663.00
1 سال
Rs.1663.00
1 سال
.name
Rs.768.00
1 سال
Rs.768.00
1 سال
Rs.768.00
1 سال
.cc
Rs.912.00
1 سال
Rs.912.00
1 سال
Rs.912.00
1 سال
.asia
Rs.1140.00
1 سال
Rs.1140.00
1 سال
Rs.1140.00
1 سال
.org.in
Rs.599.00
1 سال
Rs.599.00
1 سال
Rs.599.00
1 سال
.cn
Rs.2500.00
1 سال
Rs.2500.00
1 سال
Rs.2500.00
1 سال
.co
Rs.2550.00
1 سال
Rs.2550.00
1 سال
Rs.2550.00
1 سال
.ru
Rs.408.00
1 سال
N/A
Rs.408.00
1 سال
.de
Rs.654.00
1 سال
Rs.654.00
1 سال
Rs.699.00
1 سال
.ca
Rs.1399.00
1 سال
Rs.1399.00
1 سال
Rs.1399.00
1 سال
.cn.com
Rs.3349.00
1 سال
Rs.3349.00
1 سال
Rs.3349.00
1 سال
.es
Rs.636.00
1 سال
Rs.570.00
1 سال
Rs.636.00
1 سال
.me
Rs.269.00
1 سال
Rs.2275.00
1 سال
Rs.2275.00
1 سال
.mn
Rs.3606.00
1 سال
Rs.3606.00
1 سال
Rs.3606.00
1 سال
.pro فروش
Rs.1706.00
1 سال
Rs.1706.00
1 سال
Rs.1706.00
1 سال
.tel
Rs.1182.00
1 سال
Rs.1182.00
1 سال
Rs.1182.00
1 سال
.xxx
Rs.7881.00
1 سال
Rs.7881.00
1 سال
Rs.7881.00
1 سال
.com.co
Rs.1182.00
1 سال
Rs.1182.00
1 سال
Rs.1182.00
1 سال
.net.co
Rs.1182.00
1 سال
Rs.1182.00
1 سال
Rs.1182.00
1 سال
.nom.co
Rs.1182.00
1 سال
Rs.1182.00
1 سال
Rs.1182.00
1 سال
.net.in
Rs.599.00
1 سال
Rs.599.00
1 سال
Rs.599.00
1 سال
.gen.in
Rs.420.00
1 سال
Rs.420.00
1 سال
Rs.420.00
1 سال
.firm.in
Rs.420.00
1 سال
Rs.420.00
1 سال
Rs.420.00
1 سال
.ind.in
Rs.420.00
1 سال
Rs.420.00
1 سال
Rs.420.00
1 سال
.co.nz
Rs.1800.00
1 سال
Rs.1800.00
1 سال
Rs.1800.00
1 سال
.net.nz
Rs.1800.00
1 سال
Rs.1199.00
1 سال
Rs.1800.00
1 سال
.org.nz
Rs.1800.00
1 سال
Rs.1800.00
1 سال
Rs.1800.00
1 سال
.com.ru
Rs.499.00
1 سال
N/A
Rs.499.00
1 سال
.net.ru
Rs.499.00
1 سال
N/A
Rs.499.00
1 سال
.org.ru
Rs.499.00
1 سال
N/A
Rs.499.00
1 سال
.org.uk
Rs.672.00
1 سال
N/A
Rs.672.00
1 سال
.me.uk
Rs.672.00
1 سال
N/A
Rs.672.00
1 سال
.eu.com
Rs.4675.00
1 سال
Rs.4675.00
1 سال
Rs.4675.00
1 سال
.gb.com
Rs.4675.00
1 سال
Rs.4675.00
1 سال
Rs.4675.00
1 سال
.ae.org
Rs.2125.00
1 سال
Rs.2125.00
1 سال
Rs.2125.00
1 سال
.kr.com
Rs.2125.00
1 سال
Rs.2125.00
1 سال
Rs.2125.00
1 سال
.us.com
Rs.2125.00
1 سال
Rs.2125.00
1 سال
Rs.2125.00
1 سال
.qc.com
Rs.2125.00
1 سال
Rs.2125.00
1 سال
Rs.2125.00
1 سال
.gr.com
Rs.2238.00
1 سال
Rs.2238.00
1 سال
Rs.2238.00
1 سال
.com.au
Rs.999.00
1 سال
N/A
Rs.999.00
1 سال
.net.au
Rs.999.00
1 سال
N/A
Rs.999.00
1 سال
.lawyer
Rs.2851.00
1 سال
Rs.2851.00
1 سال
Rs.2851.00
1 سال
.international
Rs.1619.00
1 سال
Rs.1619.00
1 سال
Rs.1619.00
1 سال
.consulting
Rs.2431.00
1 سال
Rs.2431.00
1 سال
Rs.2431.00
1 سال
.events
Rs.2431.00
1 سال
Rs.2431.00
1 سال
Rs.2431.00
1 سال
.com.cn
Rs.2750.00
1 سال
Rs.2750.00
1 سال
Rs.2750.00
1 سال
.help
Rs.2375.00
1 سال
Rs.2375.00
1 سال
Rs.2375.00
1 سال
.global
Rs.5700.00
1 سال
Rs.5700.00
1 سال
Rs.5700.00
1 سال
.pw
Rs.88.00
1 سال
Rs.1900.00
1 سال
Rs.1900.00
1 سال
.link
Rs.816.00
1 سال
Rs.816.00
1 سال
Rs.816.00
1 سال
.click
Rs.816.00
1 سال
Rs.816.00
1 سال
Rs.816.00
1 سال
.bid
Rs.2275.00
1 سال
Rs.2275.00
1 سال
Rs.2275.00
1 سال
.trade
Rs.2275.00
1 سال
Rs.2275.00
1 سال
Rs.2275.00
1 سال
.webcam
Rs.2275.00
1 سال
Rs.2275.00
1 سال
Rs.2275.00
1 سال
.science
Rs.2275.00
1 سال
Rs.2275.00
1 سال
Rs.2275.00
1 سال
.party
Rs.2275.00
1 سال
Rs.2275.00
1 سال
Rs.2275.00
1 سال
.cricket
Rs.2375.00
1 سال
Rs.2375.00
1 سال
Rs.2375.00
1 سال
.faith
Rs.582.00
1 سال
Rs.2275.00
1 سال
Rs.2275.00
1 سال
.review
Rs.582.00
1 سال
Rs.2275.00
1 سال
Rs.2275.00
1 سال
.date
Rs.269.00
1 سال
Rs.2275.00
1 سال
Rs.2275.00
1 سال
.accountant
Rs.170.00
1 سال
Rs.1950.00
1 سال
Rs.499.00
1 سال
.download
Rs.269.00
1 سال
Rs.2275.00
1 سال
Rs.2275.00
1 سال
.win
Rs.170.00
1 سال
Rs.1950.00
1 سال
Rs.499.00
1 سال
.racing
Rs.170.00
1 سال
Rs.1950.00
1 سال
Rs.499.00
1 سال
.loan
Rs.170.00
1 سال
Rs.1950.00
1 سال
Rs.499.00
1 سال
.host
Rs.357.00
1 سال
Rs.7313.00
1 سال
Rs.7313.00
1 سال
.space
Rs.1900.00
1 سال
Rs.1900.00
1 سال
Rs.1900.00
1 سال
.site
Rs.450.00
1 سال
Rs.2182.00
1 سال
Rs.2182.00
1 سال
.website
Rs.450.00
1 سال
Rs.1613.00
1 سال
Rs.1613.00
1 سال
.online
Rs.632.00
1 سال
Rs.2938.00
1 سال
Rs.2938.00
1 سال
.tech
Rs.807.00
1 سال
Rs.3800.00
1 سال
Rs.3800.00
1 سال
.co.com
Rs.1950.00
1 سال
Rs.1950.00
1 سال
Rs.1950.00
1 سال
.cloud
Rs.1599.00
1 سال
Rs.1599.00
1 سال
Rs.1599.00
1 سال
.uk.com
Rs.1363.00
1 سال
Rs.2482.00
1 سال
Rs.2482.00
1 سال
.gb.net
Rs.899.00
1 سال
Rs.899.00
1 سال
Rs.899.00
1 سال
.br.com
Rs.3449.00
1 سال
Rs.3449.00
1 سال
Rs.3449.00
1 سال
.rocks
Rs.912.00
1 سال
Rs.912.00
1 سال
Rs.912.00
1 سال
.black
Rs.2949.00
1 سال
Rs.2949.00
1 سال
Rs.2949.00
1 سال
.red
Rs.1325.00
1 سال
Rs.1325.00
1 سال
Rs.1325.00
1 سال
.blue
Rs.1325.00
1 سال
Rs.1325.00
1 سال
Rs.1325.00
1 سال
.pink
Rs.1325.00
1 سال
Rs.1325.00
1 سال
Rs.1325.00
1 سال
.shiksha
Rs.1350.00
1 سال
Rs.1350.00
1 سال
Rs.1350.00
1 سال
.chinese mobile
Rs.1092.00
1 سال
Rs.1092.00
1 سال
Rs.1092.00
1 سال
.kim
Rs.1394.00
1 سال
Rs.1394.00
1 سال
Rs.1394.00
1 سال
.lgbt
Rs.3413.00
1 سال
Rs.3413.00
1 سال
Rs.3413.00
1 سال
.poker
Rs.4094.00
1 سال
Rs.4094.00
1 سال
Rs.4094.00
1 سال
.lol
Rs.2375.00
1 سال
Rs.2375.00
1 سال
Rs.2375.00
1 سال
.men
Rs.2275.00
1 سال
Rs.2275.00
1 سال
Rs.2275.00
1 سال
.uno
Rs.2069.00
1 سال
Rs.2069.00
1 سال
Rs.2069.00
1 سال
.in.net
Rs.588.00
1 سال
Rs.588.00
1 سال
Rs.588.00
1 سال
.top
Rs.726.00
1 سال
Rs.726.00
1 سال
Rs.726.00
1 سال
.bharat
Rs.732.00
1 سال
Rs.732.00
1 سال
Rs.732.00
1 سال
.desi
Rs.1425.00
1 سال
Rs.1425.00
1 سال
Rs.1425.00
1 سال
.xyz
Rs.912.00
1 سال
Rs.912.00
1 سال
Rs.912.00
1 سال
.club
Rs.948.00
1 سال
Rs.948.00
1 سال
Rs.948.00
1 سال
.gdn
Rs.996.00
1 سال
Rs.996.00
1 سال
Rs.996.00
1 سال
.srl
Rs.3038.00
1 سال
Rs.3038.00
1 سال
Rs.3038.00
1 سال
.ltda
Rs.3325.00
1 سال
Rs.3325.00
1 سال
Rs.3325.00
1 سال
.one
Rs.816.00
1 سال
Rs.816.00
1 سال
Rs.816.00
1 سال
.sc
Rs.8550.00
1 سال
Rs.8550.00
1 سال
Rs.8550.00
1 سال
.press
Rs.5700.00
1 سال
Rs.5700.00
1 سال
Rs.5700.00
1 سال
.store
Rs.4650.00
1 سال
Rs.4650.00
1 سال
Rs.4650.00
1 سال
.live
Rs.2044.00
1 سال
Rs.2044.00
1 سال
Rs.2044.00
1 سال
.studio
Rs.1812.00
1 سال
Rs.1812.00
1 سال
Rs.1812.00
1 سال
.video
Rs.1800.00
1 سال
Rs.1800.00
1 سال
Rs.1800.00
1 سال
.casa
Rs.906.00
1 سال
Rs.906.00
1 سال
Rs.906.00
1 سال
.fashion
Rs.2275.00
1 سال
Rs.2275.00
1 سال
Rs.2275.00
1 سال
.cooking
Rs.2275.00
1 سال
Rs.2275.00
1 سال
Rs.2275.00
1 سال
.fit
Rs.2275.00
1 سال
Rs.2275.00
1 سال
Rs.2275.00
1 سال
.garden
Rs.2275.00
1 سال
Rs.2275.00
1 سال
Rs.2275.00
1 سال
.horse
Rs.2275.00
1 سال
Rs.2275.00
1 سال
Rs.2275.00
1 سال
.yoga
Rs.2437.50
1 سال
Rs.2437.50
1 سال
Rs.2437.50
1 سال
.news
Rs.1888.00
1 سال
Rs.1888.00
1 سال
Rs.1888.00
1 سال
.mx
Rs.3700.00
1 سال
Rs.3700.00
1 سال
Rs.3700.00
1 سال
.line
Rs.1225.00
1 سال
Rs.1225.00
1 سال
Rs.1225.00
1 سال
.fun
Rs.1800.00
1 سال
Rs.1800.00
1 سال
Rs.1800.00
1 سال
.shop
Rs.2850.00
1 سال
Rs.2850.00
1 سال
Rs.2850.00
1 سال
.reviews
Rs.1188.00
1 سال
Rs.2275.00
1 سال
Rs.2275.00
1 سال
.social
Rs.2432.00
1 سال
Rs.2432.00
1 سال
Rs.2432.00
1 سال
.nz
Rs.1182.00
1 سال
N/A
Rs.1182.00
1 سال
.blog
Rs.2375.00
1 سال
Rs.2375.00
1 سال
Rs.2375.00
1 سال
.work
Rs.732.00
1 سال
Rs.732.00
1 سال
Rs.732.00
1 سال
.cam
Rs.1675.00
1 سال
Rs.1675.00
1 سال
Rs.1675.00
1 سال
.uk.net
Rs.2999.00
1 سال
Rs.2999.00
1 سال
Rs.2999.00
1 سال
.life
Rs.2432.00
1 سال
Rs.2432.00
1 سال
Rs.2432.00
1 سال
.email
Rs.1707.00
1 سال
Rs.1707.00
1 سال
Rs.1707.00
1 سال
.today
Rs.1707.00
1 سال
Rs.1707.00
1 سال
Rs.1707.00
1 سال
.world
Rs.2432.00
1 سال
Rs.2432.00
1 سال
Rs.2432.00
1 سال
.design
Rs.4125.00
1 سال
Rs.4125.00
1 سال
Rs.4125.00
1 سال
.art
Rs.1092.00
1 سال
Rs.1092.00
1 سال
Rs.1092.00
1 سال
.icu
Rs.636.00
1 سال
Rs.636.00
1 سال
Rs.636.00
1 سال
.cafe
Rs.2432.00
1 سال
Rs.2432.00
1 سال
Rs.2432.00
1 سال
.ooo
Rs.2275.00
1 سال
Rs.2275.00
1 سال
Rs.2275.00
1 سال
.travel
Rs.4407.00
1 سال
Rs.9213.00
1 سال
Rs.9213.00
1 سال
.uk
Rs.999.00
1 سال
N/A
Rs.999.00
1 سال
.pet
Rs.1325.00
1 سال
Rs.1325.00
1 سال
Rs.1325.00
1 سال
.dev
Rs.1020.00
1 سال
Rs.1020.00
1 سال
Rs.1020.00
1 سال
.foundation
Rs.2631.00
1 سال
Rs.2631.00
1 سال
Rs.2631.00
1 سال
.id
Rs.1499.00
1 سال
Rs.1499.00
1 سال
Rs.1499.00
1 سال

لطفا یک دسته از بالا را انتخاب کنید.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* برخی از TLD ها و دامنه های به تازگی تمدید را حذف می کند